STEK
Gooimeer 4 - 15
1411DC, Naarden
(035) 542 75 20
Over STEK
STEK (Stichting Emissiepreventie Koudetechniek) werkt sinds 1992 aan het terugdringen van emissies in de koude-, klimaat- en warmtepomptechniek. Kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid staan daarbij centraal.
STEK doet dit via:
• certificering voor ondernemingen
• examinering van personen
• kennisoverdracht
Op het gebied van onder andere: brandbare koudemiddelen, F-gassen, EPBD en CO 2.